Erkenning GGD

 In Geen categorie

Vandaag, 27 augustus 2019, is er een medewerker van de GGD op bezoek geweest.

Deze medewerker heeft onderzocht of Thuis Kapoentje aan alle voorwaarden voldoet die ze belangrijk vinden.

Het was een goed bezoek. En de GGD heeft geconcludeerd dat we aan alle voorwaarden voldoen.

En zeiden dat meeste zelfs ver bovengemiddeld was. Ze gaan een positief advies aan de gemeente uitbrengen.

Daar zijn we trots op!